2012 Results

2012 champion Craig Benn

Tournament Champion
Craig Benn

2012 runner up Mark Blackmore

Tournament Runner-Up - Mark Blackmore

2012 wooden spoon Neil Brunger

Wooden Spoon - Neil Brunger

<2011 Results